Vào một Giáp mới12 năm trước thời điểm này là thời điểm đáng nhớ cho việc tạo lập công ty Eurotech ME. Khi đó, công ty Eurotech ME được những người cốt cán hiện nay nỗ lực cho việc thành lập và phát triển. Một trong những người sáng lập nên công ty chúng ta, bác Trần Văn Thi đã không còn nữa. Nngười đã từng biết bác sẽ không bao giờ quên một người chân thành, sống đúng mực và hết lòng vì những người xung quanh và vì công việc.
 
Thời điểm này của Tháng trong Giáp vừa qua là lúc chúng tôi đã dành rất nhiều nỗ lực, vượt qua các khó khăn để chuẩn bị cho việc thành lập công ty được thành công vào ngày 29/11/2010. Rất cám ơn sự nỗ lực mọi người, cám ơn sự tin tưởng của các nhân viên mãn cán vào sự lãnh đạo của công ty, cám ơn sự may mắn đã đến với công ty chúng ta, để công ty chúng ta đã vượt qua rất nhiều thách thức và tồn tại, phát triển được như ngày hôm nay.
 
Một Giáp đã qua, về tâm linh thì có thể thấy một chu kỳ mới có thể sẽ lặp lại. Những nhân duyên mới cho sự thành công sẽ đến với mọi người, và sẽ có sự phát triển lớn cho công ty sẽ xảy ra trong giáp tiếp theo.
 
Chúng tôi rất hy vọng, những nhân viên hiện tại hãy tiêp tục nỗ lực và nỗ lực hơn nữa để cùng nhau đóng góp vào sự biến chuyển của công ty trong thời gian sắp tới.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI