Tòa nhà NTS OFICE

Theo loại công trình : Việt Nam

Theo tiến độ : Đã thực hiện

Theo khu vực : Miền Bắc

Chủ đầu tư : NTS OFICE BUIDING
Địa điểm : Nội Bài - Hà Nội
Thời gian thi công : 12 tháng 

Mô tả dự án

Xem dự án khác

Nhà máy ChuButSu - 2018

Nhà máy Canifa 2018

Nhà máy Kajitech

ASG nội bài năm 2017

Công ty TNHH Star Engineers Việt Nam

Nhà Máy Hasima - 2016

Nhà máy Sinfornia - 2015

Nhà máy KEYRIN ELECTRONICS

Nhà máy FINETEK VIETNAM

Nhà máy JY PLASTEEL VINA

Nhà máy JY Thanh Liêm

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI